Komu pomáhá Charita ve světě?

Irák

Sever Iráku byl silně zasažen válkou s Islámským státem a mnoho lidí muselo opustit své domovy. V uprchlickém táboře Berseve 1 v provincii Dahúk jsme zlepšili hygienické zázemí a kanalizaci. Zřídili jsme v něm 800 nových latrínových bloků a do jejich instalace jsme zapojili i obyvatele tábora, kteří tak dostali možnost přivýdělku.

Gruzie

V chudém horském regionu Chulo na západě Gruzie jsme podpořili udržitelný rozvoj lokální ekonomiky. Místním podnikatelům jsme pomocí malých grantů pomohli rozjet nebo rozšířit podnikání a společně s lokální samosprávou jsme organizovali školení o tom, jak vést podnikání efektivně, dlouhodobě a udržitelně.

Moldavsko

V Moldavsku jsme pomohli zvýšit kvalitu sociálních služeb i domácí zdravotní péče a rozšířit jejich dostupnost všem potřebným. Protože je to téma, které velmi aktivně řešíme i v Česku, pozvali jsme experty z Moldavska na studijní cestu do Čech. Díky tomuto partnerství jsme následně pomohli ke schválení návrhu na změnu zákona, který zajistí udržitelné financování sociální péče v Moldavsku.

Kambodža

Přírodní katastrofy se kvůli klimatickým změnám budou v nejbližších letech neustále stupňovat. V Kambodži jsme proto posílili místní komunitu v odolnosti vůči živelným pohromám. Organizovali jsme workshopy ve školách, v rámci kterých si žáci i učitelé vyzkoušeli modelové krizové situace a s představiteli vesnic jsme také vytvořili konkrétní pohotovostní plány, které mají za cíl zachránit co nejvíce lidských životů.

Mongolsko

Stavebnictví v Mongolsku zažívá obrovský boom, ale zároveň tvoří i obrovské množství odpadu. Společně s univerzitami v Mongolsku a Nizozemí jsme proto vyvinuli prototyp stavebního materiálu, který je částečně vyroben ze stavebního odpadu. Zároveň jsme podpořili malé a střední stavební firmy v Mongolsku, aby ve své produkci používaly udržitelnější metody zacházení s odpadem.